Ikäkaudet

Maahiset noudattaa pienin sovelluksin Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa, partiomenetelmää ja ikäkausikohtaisia kasvatustavoitteita. Ohjelmaa käsitellään tällä sivustolla tarkemmin linkin ”Mitä partiossa tehdään” takana.

Marjo_Majlund_86

Sudenpennut (7 – 9v)

Sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa vähintään vaeltajaikäinen (18-22v) laumanjohtaja ja yleensä yksi tai useampi apujohtaja.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa partiokokouksissaan lauma oppii taitoja, joita ei koulussa opeteta. Lauma kerää jälki-merkkejä, joita ommellaan sudenpentupaidan oikeaan hihaan.

Talvi_KuvaJaakkoRoppola

Seikkailijat (10 – 12v)

Seikkailijoiden ryhmää kutsutaan joukkueeksi. Viikottaisissa partiokokouksissa seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijat keräävät partiopaitansa hihaan taitomerkkejä ja puolivuosittain vaihtuvia ilmansuuntia. Seikkailijoilla on mahdollisuus osallistua vuosittain 3 – 5 viikonloppuretkelle, seikkailijakisoihin ja kesäleirille.

eino_hankela_tytot_ja_poraus

Tarpojat (12 – 15v)

Tarpojien ryhmää kutsutaan vartioksi ja se kokoontuu viikottain. Tarpojat suorittavat puolivuosittain vaihtuvia tarppoja, joiden teemat ovat: luovuus, selviytyminen, leiri, yhteiskunta. Lisäksi tarpojat voivat halutessaan suorittaa seikkailijoiden taitomerkkejä.

Tarpojilla on vuosittain mahdollisuus osallistua viikonloppuretkelle, talviretkelle, partiotaitokilpailuihin ja kesäleirille. Lisäksi tarpojille on tarjolla koko ikäkauden tarpojatapaamisia, joko Maahisten tai kaikkien Pohjois-Helsingin lippukuntien tarpojien kesken.

Samoaja_Suurjuhla_KuvaKalleRapi

Samoajat (15 – 17v)

Samoajien ryhmää kutsutaan vartioksi ja se kokoontuu oman aktiivisuutensa mukaan noin 1 – 4 kertaa kuussa.

Samoajaryhmän toimintaa ohjaa, auttaa ja tukee aikuinen luotsi. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat voivat toimia tarpojien tai seikkailijoiden vartionjohtajana tai apujohtajina.

Ryhmänohjaajakoulutuksen suorittaneilla samoajilla on mahdollisuus osallistua kaikille lippukunnan retkille ja leireille johtajina. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestää samoajille vuosittain kaksi samoajatapahtumaa. Lisäksi samoajat voivat veloituksetta osallistua piirin koulutuksiin, esim. erätaito-, leikki- ja ensiapukursseille.

4V4_NikoBlomberg_031886

Vaeltajat (18 – 22v)

Toimivat projektien mukaisissa ryhmissä ja tekevät yhdessä vaeltajaohjelmaa. Vaeltajien toimintaa ohjaa ja tukee aikuinen yli 22-vuotias vaeltajaluotsi. Vaeltajat voivat toimia kaikkien ryhmien johtajina, toimia lippukunnan leirien ja retkien johtajina ja ottaa vastuutehtäviä, aina lippukunnanjohtajuutta myöten.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja Suomen Partiolaiset järjestävät molemmat vaeltajille vuosittain vaeltajatapahtuman. Sen lisäksi vaeltajat suorittavat Partiojohtajan Peruskurssin ja voivat osallistua piirin tai kattojärjestön koulutuksiin ja esimerkiksi ulkomaanmatkoille. Partiokurssit ovat vaeltajille ilmaisia.