Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 29.11.

Tervetuloa partiolippukunta Maahiset ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

sunnuntaina 29.11.2015 klo 9.15 alkaen. Kokous pidetään Sipoon Puskapirtissä (Kvartsitie 4). Kutsuttuja ovat kaikki partiolippukunta Maahiset ry:n jäsenet.

 

Esityslista

 

Maahisten sääntömääräinen syyskokous

sunnuntai 29.11.2015 klo 9.15

Puskapirtissä, Sipoossa

 

 1. Kokouksen avaus

Lippukunnanjohtaja Sini Koivula avaa kokouksen kello 9.15.

 

 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on yhdistyksen sääntöjen mukaan

kutsuttu koolle viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kutsu lähetetty

sähköpostilla johtajien sähköpostilistalle 14.11. ja kutsu on julkaistu lippukunnan internet-sivuilla 15.11.

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2 kpl) ja

ääntenlaskijat (2 kpl). Päätetään, että pöytäkirjantarkastajina ja

ääntenlaskijoina toimivat samat kaksi henkilöä.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytään tällaisena.

 

 1. Lippukunnanjohtajan ja lippukunnanapulaisjohtajan vaali

Valitaan yhdistykselle lippukunnanjohtaja ja lippukunnanapulaisjohtaja kaudelle

2016.

 

 1. Lippukunnan hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

Vahvistetaan lippukunnan hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkeä:

lippukunnanjohtaja, lippukunnanapulaisjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

 

 1. Muiden hallituksen jäsenten vaali

Valitaan lippukunnan hallitukseen viisi muuta jäsentä kaudelle 2016.

 

 1. Lippukunnan muiden vastuuhenkilöiden valinta
 2. Piirin seuraavien kokousten edustajat

Päätetään, että hallitus kokouksessaan valitsee edustajat seuraaviin piirin

kokouksiin.

 

 1. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle 2016.

 1. Lippukunnanjohtajan tehtävänkuvauksen vahvistaminen

Vahvistetaan lippukunnanjohtajan tehtävänkuvaus. Maahiset ry:n sääntöjen tehtävänkuvaus:

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa:

1)      Johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnassa annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti

2)      kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa

3)      pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin

4)      toimia syyskokouksen vahvistaman erillisen tehtävänkuvauksen huomioiden

 1. Muut esille tulevat asiat

Nimenkirjoittajien muutos: Vahvistetaan uusiksi nimenkirjoittajiksi uusi

lippukunnanjohtaja ja uusi lippukunnanjohtajan apulainen.

 1. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

 

Kommentointi on suljettu.