Maahisten kevätkokous

KUTSU                                                                                                         Maahiset ry  8.3.2017

Tervetuloa Maahiset ry:n vuoden 2017 sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Aika: 22.3.2017 klo 18:00

Paikka: Leikkipuisto Kesanto, Kesantotie 13, 00740 Helsinki

Liitteenä kokouksen esityslista. Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden taimuun teknisen apuvälineen avulla. Ilmoitathan mahdollisesta etäosallistumisestahallitukselle hyvissä ajoin ennen kokousta. Kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki vähintään 14-vuotiaat lippukunnan jäsenet.

Ystävällisesti,

Maahisten hallitus

 

ESITYSLISTA

Aika: 22.3.2017

 kello 18:00

Paikka: Leikkipuisto Kesanto, Kesantotie 13, 00740 Helsinki

Kutsutut: Maahiset ry:n jäsenet

1. Kokous avaaminen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 ääntenlaskijaa ja 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus: todetaan, ettei kokouksen puheenjohtaja ole esteellinen myöntämään hallitukselle tili- ja vastuuvapautta kohdassa 6., mikäli kokous niin päättää.

Päätösehdotus: ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat ovat samat henkilöt.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen tarkastelu ja vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen tarkastelu ja vahvistaminen sekä vuoden 2016 hallituksen tili- ja vastuuvapaus

7. Lippukunnan jäsenmaksu 2018 ja Suomen Partiolaiset ry:n valtuuttaminen sen keräämiseen

Päätösehdotus: valtuutetaan Suomen Partiolaiset ry keräämään lippukunnan jäsenmaksu vuonna 2018.

8. Maahisten projektiohjeen tarkastelu ja vahvistaminen

9. Muut esille tulevat asiat

Kommentointi on suljettu.