Maahisten syyskokous 2017

KUTSU                                                                        Maahiset ry

14.11.2017

Tervetuloa Maahiset ry:n vuoden 2017 sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Aika: 3.12.2017 klo 9:00

Paikka: Meriharjun luontotalo, Uutelantie 32, 00990 Helsinki

Alla kokouksen esityslista. Maahiset ry:n säännöt löydät täältä: http://maahiset.net/wp-content/uploads/downloads/2016/12/Maahisten-viralliset-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t_nettisivuille.pdf

Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (hallituksen päätös 11/17). Ilmoitathan etäosallistumisesta hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Ystävällisesti,

Maahisten hallitus

Esityslista: Maahiset ry:n sääntömääräinen syyskokous 2017

1.        Kokouksen avaus

2.        Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsu ja esityslista ovat olleet lippukunnan nettisivuilla viikolla 46.

3.        Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: valitaan kokouksen toimihenkilöt seuraavasti:

Puheenjohtaja: Otto Snellman

Sihteeri:

Ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat:

4.        Esityslistan hyväksyminen

Esitys: hyväksytään esityslista sellaisenaan.

5.        Lippukunnanjohtajan tehtävänkuvauksen vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan lippukunnanjohtajan tehtävänkuvaus, joka löytyy Maahiset ry:n säännöistä:

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa:

1) Johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnassa annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti

2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa

3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin

4) toimia syyskokouksen vahvistaman erillisen tehtävänkuvauksen huomioiden

6.        Lippukunnanjohtajan ja lippukunnanapulaisjohtajan valinta

7.        Lippukunnan hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

Esitys: Päätettiin, että lippukunnan hallituksessa on vuonna 2018 lippukunnanjohtajan ja lippukunnanapulaisjohtajan lisäksi kuusi muuta jäsentä.

8.        Hallituksen muiden jäsenten valinta

9.        Lippukunnan taloudenhoitajan, sihteerin ja kirjanpitäjän valinta

10.        Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta toimintakaudelle 2018

Esitys: Valittiin:

toiminnantarkastajiksi Jari Närhi ja Nina Toivanen

toiminnantarkastajien varahenkilöiksi

12.        Piirin seuraavien kokouksien edustajat

Esitys: Valtuutetaan hallitus valitsemaan edustajat kokouksessaan ennen piirin (PäPa:n) seuraavaa kokousta.

13.        Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018

Lippukunnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset vuodelle 2018.

14.        Muut esille tulevat asiat

15.        Kokouksen päättäminen

Kommentointi on suljettu.