Pestaus

Pestaus

Lippukunnan johtajat pestataan tehtäviinsä syksyisin. Pestissä määritellään johtajan tehtävät ja annetaan vinkkejä, mistä pestattava saa tukea. Pestit ovat vuoden mittaisia. Pestaustilanteessa on paikalla lippukunnanjohtaja ja edellinen kyseisen pestin haltija. Lauman- ja vartionjohtajia pestattaessa paikalla on sampo tai akela.

LPKJ LPKJA Sihteeri Akeka Sampo Valtermanni Rahastonhoitaja VJ LJ Kolovoudit Kalustovastaava Kämppäisäntä Koulutusvastaava Lehden päätoimittaja Nettivastaava


LPKJ, Lippukunnanjohtaja

tehtävät:
hallituksen toiminnan johtaminen
alueeseen ja piiriin yhteydenpito
lpk:n edustaminen
vuosikokouksen koolle kutsuminen
avustushakemukset
anomukset ja muut hallinnolliset asiat
lpk:laisten tukeminen
toiminnan koordinointi (seuranta ja kehitys)
pestin kehittäminen
viime kädessä kasvatusvastuu 
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
piiri: lpk2010, sytyke-toimikunta
aluetapaamiset (Helsinki-pohjoinen)
hallitus
johtajahuolto

koulutus:
PJ-PK
LPKJK
talouskurssi

Takaisin sivun alkuun


LPKJA, Lippukunnanjohtajan apulainen

tehtävät:
lpk:n edustaminen
paraatin organisoiminen
Maahispostin organisoiminen
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
piiri
aluetapaamiset (helsinki-pohjoinen)
hallitus
johtajahuolto

koulutus:
PJ-PK
LPKJK
talouskurssi

Takaisin sivun alkuun


Sihteeri

tehtävät:
hallituksen ja muiden virallisten kokousten pöytäkirjan pitäminen
jäsenrekisterin ylläpitäminen
uusien jäsenten tietojen vastaanottaminen ja ohjaaminen vapaisiin ryhmiin
Ryhmien jäsentietojen pitäminen
Koulutusvastaavan tehtävät
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
hallitus
johtajahuolto

Takaisin sivun alkuun


Akela

tehtävät:
tuntea ja ymmärtää akelan koulutuskortti ja oppaat
LJ:den tukeminen
LJN koolle kutsuminen ja toteutus 
sudenpentuosaston toiminnan koordinointi
sudenpentuosaston tapahtumien organisoiminen
laumojen toimintaraporttien lukeminen ja palautteen antaminen
sudenpentu-ikäluokan tunteminen
tuntea SP:n ja piirin laumoja koskevat asiat
alueyhteistyö
yhteistyö sammon ja valtermannin kanssa
LJ:den koulutuksesta huolehtiminen
laumojen kannustaminen kilpailutoimintaan
siirtymävaiheiden huomioiminen 
kasvatusvastuu
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
hallitus
johtajisto
LJN
piiri
johtajahuolto

koulutus:
PJ-PK
LJ-PK
LJ-vihjarit
akelakurssi
partiokouluttajakurssi
LPKJK
ET1-3

Takaisin sivun alkuun


Sampo

tehtävät:
tuntea ja ymmärtää sammon koulutuskortti ja oppaat
VJ:den tukeminen
VJN koolle kutsuminen ja toteutus 
vartio-ohjelman tunteminen ja toteutumisen turvaaminen
vartio-ikäluokan tunteminen
vartio-osaston toiminnan koordinointi
vartio-osaston tapahtumien organisoiminen
vartioiden toimintaraporttien lukeminen ja palautteen antaminen
tuntea SP:n ja piirin vartioita koskevat asiat
alueyhteistyö
yhteistyö akelan ja valtermannin kanssa
VJ:den koulutuksesta huolehtiminen
vartioiden kannustaminen kilpailutoimintaan
siirtymävaiheiden huomioiminen 
kasvatusvastuu
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
hallitus
johtajisto
VJN
piiri: passi, samposalaseura, sykettä suorituksiin tapahtuma
johtajahuolto

koulutus:
PJ-PK
VJ-PK
VJ-JK
VJ-vihjarit
sampokurssi
partiokouluttajakurssi
LPKJK
ET1-3

Takaisin sivun alkuun


valtermanni

tehtävät:
vaeltajaryhmien tukeminen ja yhteydenpito
LPK:ssa vaeltajatoiminnan sujumisen ja jatkuvuuden takaaminen
vartioiden toimintaraporttien lukeminen ja palautteen antaminen
pykällyksen järjestäminen syksyisin
tuntea SP:n ja piirin vaeltajia koskevat asiat
alueyhteistyö
yhteistyö akelan ja sammon kanssa
kasvatusvastuu
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
hallitus
johtajisto
piiri
johtajahuolto
alueen muut valtermannit

koulutus:
PJ-PK
valtermannikurssi
partiokouluttajakurssi
HOK
LPKJK
ET1-3

Takaisin sivun alkuun


Rahastonhoitaja

tehtävät:
nimittää käteiskassan hoitaja
koordinoida käteiskassan toimintaa
kirjanpidosta huolehtiminen
yhteistyö tilintarkastajien kanssa
talousarvion esittely johtajille
tilityslomakkeiden käytön valvonta
taloudellisen tilanteen seuranta ja ylläpito
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
hallitus
johtajisto
piiri

koulutus:
taloudenhoitajakurssi

Takaisin sivun alkuun


VJ, Vartionjohtaja

tehtävät:
vartio-ohjelman tunteminen 
vartio-ikäluokan tunteminen
vartion toimintasuunnitelman ja –raportin tekeminen
vartion viikoittaisten vartio-ohjelman mukaisten kokouksien järjestäminen 
vartion retkien järjestäminen (vähintään 1/toimintavuosi, myös metsään)
vartiolaisten aktivointi ja motivointi
yhteydenpito vanhempiin
itsensä kouluttaminen
osallistuminen VJN:iin
osallistua vartion kanssa LPK:n yhteisiin tapahtumiin (esim. riihitykset)
siirtymävaiheiden huomioiminen 
olla hyvänä esimerkkinä vartiolaisille
pestin kehittäminen

tuki:
sampo
VJN
johtajisto
johtajahuolto

koulutus:
VJ-PK
VJ-JK
VJ-vihjarit
ET1-3
EA
Leikkikurssit

Takaisin sivun alkuun


LJ, Laumanjohtaja

tehtävät:
sudenpentuohjelman tunteminen 
sudenpentu-ikäluokan tunteminen
lauman toimintasuunnitelman ja –raportin tekeminen
lauman viikoittaisten sudenpentuohjelman mukaisten kokouksien järjestäminen 
lauman retkien järjestäminen (vähintään 1/toimintavuosi, myös metsään)
sudenpentujen aktivointi ja motivointi
yhteydenpito vanhempiin
itsensä kouluttaminen
osallistuminen LJN:iin
osallistuminen lauman kanssa LPK:n yhteisiin tapahtumiin
siirtymävaiheiden huomioiminen 
hyvänä esimerkkinä oleminen sudenpennuille
auktoriteettisena kasvattajana toimiminen
pestin kehittäminen

tuki:
akela
LJN
johtajisto
johtajahuolto
vanhemmat

koulutus:
LJ-PK
LJ-JK
LJ-vihjarit
ET 1-3
EA
Leikkikurssit

Takaisin sivun alkuun


Kolovoudit

tehtävät:
roskien tyhjennys- ja imurointivuorolistan teko ja toteutumisen seuranta
kolon välineistön ylläpito
yhteistyö kalustovastaavan kanssa
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
johtajisto
johtajahuolto
kalustovastaava

Takaisin sivun alkuun


Kalustovastaava

tehtävät:
yhteistyö kolovoutien kanssa
kaluston kirjanpito, huolto ja ylläpito
kalustotalkoiden järjestäminen
kaluston ja sen välineistön käytön opastaminen
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
johtajisto
johtajahuolto
kolovoudit
hallitus

Takaisin sivun alkuun


Kämppäisäntä

tehtävät:
kämpän varaukset
avain
check-listan käytön koordinointi
kämpän kunnosta ja välineistöstä huolehtiminen, kuntoarviot
kämpän turvallisuuden takaaminen
kaluston kirjanpito, huolto ja ylläpito
kämppä-/puutalkoiden järjestäminen
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
johtajisto
johtajahuolto
vanhemmat
hallitus

koulutus:
kämppäkurssi

Takaisin sivun alkuun


Koulutusvastaava

tehtävät:
kursseille ilmoittautumiset
kurssien mainostamiset ja innostaminen (kohdemarkkinointi)
kursseilla käyneiden tilastointi (myös esim. akeloille, sammoille..)
kursseja koskevan tiedon hankkiminen ja levittäminen
kilpailuista tiedottaminen
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
johtajisto
johtajahuolto
LPKJ
piiri: koulutusvastaava-illat

Takaisin sivun alkuun


Lehden päätoimittaja

tehtävät:
lehtitiimin kokoaminen
vastata lehden ilmestymisestä neljä kertaa vuodessa
tiedottaa ajankohtaisista asioista lehden välityksellä
lehden kehittäminen
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
lehtitiimi
johtajisto
johtajahuolto
piiri: LPK-lehti -kilpailu

koulutus:
partiotoimittajakurssi

Takaisin sivun alkuun


Nettivastaava

tehtävät:
LPK:n nettisivujen ylläpito
nettisivujen kehittäminen
salasanojen jakaminen
yhteistyö tiedotusvastaavan (LPKJA) kanssa
pestin kehittäminen
seuraajan koulutus ja pestaus

tuki:
nettipartiolaiset
johtajisto
johtajahuolto
piiri

koulutus:
piirin tarjoamat illat ja kurssit