Sanastoa

 

Partio-suomi -sanakirja

Askel = aktiviteetti, suoritus, joita sudenpennut suorittavat.

Baden-Powell, B-P (Bii-pii) = Englantilainen mieshenkilö, Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (myöhemmin Lordi Baden-Powell of Gilwell), joka perusti partion vuonna 1907.

Hallitus = Lippukunnan asioista päättävä neuvosto.

Ilmansuunta = Seikkailijoiden puolen vuoden ohjelmajakso.

Johtaja, Jode = Vetävät joko laumaa, joukkuetta tai vartiota. Myös samoaja- tai vaeltajaryhmällä voi olla johtajahahmo. Kenellä tahansa Maahisten jäsenellä on mahdollisuus päästä johtajaksi 14 vuotta täytettyään.

Johtajisto = Kaikki yli 14-vuotiaat ryhmänjohtajakurssin käyneet johtajat. Eivät välttämättä johda ryhmää, mutta ovat maksaneet jäsenmaksun ja ovat mukana toiminnassa.

Jälki = Sudenpentuohjelmaan kuuluva merkki, joka koostuu neljästä askeleesta (ks myös ”askel”).

Kolo = Ryhmien kokoontumispaikka. Maahiset kokoontuvat kahdella kololla, joista toinen on Siltamäessä ja toinen Malmilla.

Laavu = Kankainen tai puinen majoite, jossa on kolme seinää ja vino katto.

Lauma = 7-10 -vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.

Laumanjohtaja, LJ = 7-10 -vuotiaiden sudenpentujen ryhmän johtaja.

Lippukunnanjohtaja, lpkj = Lippukunnan hallituksen puheenjohtaja, joka valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Lippukunta, lpk = Itsenäinen partiolaisten paikallisyhdistys. Koostuu pääasiassa sudenpennuista, seikkailijoista, tarpojista ja johtajistosta.

Maahinen = Reipas partiolainen, Maahiset-lippukunnan jäsen. Samaa nimitystä käytetään myös Maahisten lehdestä.

Niger, naigeri = Nuuskamuikkusen telttaa muistuttava majoite maksimissaan kuudelle hengelle.

Partiojohtaja, pj = Yli 18-vuotias, joka on suorittanut partiojohtajan peruskurssin. Pj:ksi kutsutaan myös puolijoukkuetelttaa.

Puolari, pj = Puolijoukkueteltta eli leirimajoite, johon mahtuu mukavasti 10-15 nukkumaan. Pj:ksi kutsutaan myös partiojohtajaa.

Trangia

Samoajaryhmä = 15-17 -vuotiaiden partiolaisten vartio.

Sekalippukunta = Lippukuntaan kuuluu sekä tyttöjä että poikia. Käytetään myös nimitystä ”yhteislippukunta”.

Seikkailijajoukkue = 10-12 -vuotiaiden seikkailijoiden ryhmä.

Taitomerkki = Kankainen merkki, jonka saa suoritettuaan tiettyjä merkkikohtaisia vaatimuksia.

Tarpojavartio = 12-15 -vuotiaiden partiolaisten ryhmä.

Tarppo = Tarpojien puolen vuoden ohjelmajakso.

Trangia = Retkikeitin, Maahisilla usein polttonesteellä toimiva. Tavataan myös kaasulla toimivia. Ei paras, mutta kestäisi varmasti ydinsodan.

Vaeltaja = 18-22 -vuotias partiolainen, Maahisten tapauksessa vaeltajat toimivat yleensä myös johtajina.

Vartio, Vartsa = Tarpojien ryhmä.

Vartionjohtaja, VJ = 12-15-vuotiaiden tarpojien ryhmän johtaja.