Seurakuntavaaleissa ehdolla partiolaisia

Yli 70% suomalaisista partiolippukunnista toimii seurakunta taustayhteisönään. Malmin seurakunnan tuki on erittäin tärkeää Maahisille, ja siksi ei ole yhdentekevää, keitä istuu seurakunnan päättävissä elimissä. 

Malmin seurakunnassa on tiedossa yksi partioehdokas, Outi Rantala-Mery (36). Outi on ehdolla Tulkaa kaikki -listalla seurakuntaneuvostoon.

Outi Rantala Mery on ehdolla seurakuntaneuvostoon 9.11. järjestettävissä seurakuntavaaleissa. Kuvassa Outi viime kevään Kohtaaminen-partiotapahtumassa Olympiastadionilla 4-vuotiaan Ahti-poikansa kanssa.

Outi Rantala Mery on ehdolla 9.11. järjestettävissä seurakuntavaaleissa. Kuvassa Outi viime keväänä Kohtaaminen-partiotapahtumassa Olympiastadionilla. Kuvassa oikealla Outin 4-vuotias Ahti-poika.

1. Kuka olet? Mitä teet partiossa ja sen ulkopuolella?
Olen ollut partiolainen vuodesta 1985. Tällä hetkellä partiossa olen mukana järjestämässä partiojohtajan peruskurssia Pääkaupunkiseudun Partiolaisten partiopiirissä ja pari kesää sitten olin tekemässä Suomen Partiolaisten partiojohtajan jatkokurssia (Ko-Gi-kurssia). Myös Suomessa suoritettava partio-ohjelma on seikkailijoiden osalta minun ja johtamani työryhmän käsialaa vuodelta 2008.
Partion ulkopuolella toimin – yllätys, yllätys – opettajana. Tällä hetkellä opetan Vantaalla, ja minulla on päivisin johdettavana 21 seikkailijaikäistä kirkassilmää :).

2. Miten näet lippukuntien ja Malmin seurakunnan suhteen? Millaista yhteistyötä ja tukea toivot?
Viikkiläisestä näkökulmasta suhde seurakuntaan on hyvä. Seurakunnan työntekijät käyvät isoimmissa juhlissa osallistumassa, ja seurakunta tarjoaa fyysisiä resursseja lippukuntamme käyttöön.

Olemme Viikin seurakuntapiirin ainoa lippukunta, joten homma toimii mukavasti.
Tampereella asuessani kuuluin kaupungin suurimpaan seurakuntaan, ja alueellamme oli neljä lippukuntaa. Saimme hyvin määrärahoja ja seurakuntayhtymän leirikeskukset olivat ilmaiseksi partiolaisten käytössä.
Helsingissä ja Malmilla kaikki on paljon suurempaa. Malmin seurakunta on valtakunnan mittakaavassakin valtava, Malmin seurakunta on koko Suomen 2. suurin!
Malmin seurakunnassa on kuusi kirkkoa ja viisi seurakuntataloa. Seurakuntapiirejä on kahdeksan, ja jokaisessa piirissä toimii 1-2 lippukuntaa.
On selvää, ettei Malmin seurakunta voi tukea lippukuntiaan isoin taloudellisin resurssein. Yhteisten tapahtumien järjestäminen tuo näkyvyyttä niin seurakunnalle kuin lippukunnallekin, ja muutama käsipari lisää tapahtumien tekemisessä ei voi olla haitaksi 🙂 !
3. Mihin suuntaan haluat viedä seurakuntaa?

Seurakuntaa ja koko evankelis-luterilaista kirkkoa Suomessa täytyy saada lähemmäksi nykypäivää. Partioliikkeen 100vuotis-juhlien nurkilla, kesällä 2007, käytiin keskustelua siitä, onko partio jämähtänyt varhaiselle 1900-luvulle.
Päätettiin nykyaikaistaa myös suomalaista partiota ikäkausiohjelmineen, ja minusta siinä onnistuttiin hyvin.
Saman tyyppinen profiilipäivitys lienee paikallaan seurakunnan suhteen.
2000-luvulla on eletty pian 15 vuotta, ja silti monet arvot ja asenteet esim. naispappeutta, maahanmuuttajia tai seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat jämähtäneet 1940- luvulle.
Tulevaisuus on meidän käsissämme: kirkkoa voidaan uudistaa vain äänestämällä ihmisiä toimimaan muutoksen puolesta. Kirkosta eroaminen tai muu pakoon juoksu ei pysty muuttamaan seurakuntia 2000-lukulaisiksi kansankirkoiksi.
4. Mikä on seurakunnan rooli ja merkitys asuinalueellamme? Mitkä toiminnot ovat tärkeitä? Mitkä vähemmän tärkeitä?
Kuten totesin, Malmin seurakunta on iso. Tästä johtuen jokaisessa seurakuntapiirissä on omanlaisensa  toimintakulttuuri.
Yleisesti ottaen olen huomannut, että lasten ja perheiden onnellisuus lisääntyy, kun lapsilla ja nuorilla on riittävästi järkevää tekemistä. Koulupäivän jälkeinen iltapäivätoiminta 1-4 -luokkalaisille olisi selkeimmin partion ja seurakunnan helpohko yhteistyöhanke, joka hyödyttäisi kustannustehokkaasti useita perheitä.
Ylipäänsä kaikki seurakunnan tapahtumat, joissa sisäänpääsy toimii ”Tule sellaisena kuin olet” -periaattella, ovat tärkeitä. Haluaisin, että kaikkien seurakuntien oven kynnykset olisivat matalalla ja seinät leveällä kaikkien tulla. Myös ekumeenisen tai jopa tunnustuksettoman toiminnan järjestäminen olisi tärkeää, sillä Malmin seurakunnan alueella asuu paljon muidenkin uskontokuntien jäseniä sekä uskontokuntiin kuulumattomia.
Henkilökohtaisesti pidän valtavasti ajatuksesta, jossa seurakunnan rooli olisi ”kylätalomainen”, kaikkien  alueen asukkaiden käytössä. Tilaisuuksien järjestäminen erilaisilla uskonnollisilla painotuksilla antaisi sitten jokaiselle jotakin – lähes uskonnottomasta aina tosi kristittyihin asti.

Seurakuntavaalit järjestetään isänpäivänä 9.11., ja kaikki yli 16-vuotiaat Malmin seurakunnan jäsenet ovat oikeutettuja äänestämään. Kutsu on lähetetty postitse kaikille äänioikeutetuille. Malmin seurakunnan jäsenet äänestävät omasta seurakuntaneuvostosta ja sen lisäksi Helsingin seurakuntayhtymän kirkkoneuvostosta.

Partio on osa kirkon nuorisotyötä. Suomen Partiolaiset lähti mukaan syksyn seurakuntavaaleihin omalla Yhdessä parempi kirkko -kampanjallaan, joka kannustaa partiolaisia vaikuttamaan seurakuntavaaleissa.

Lisätietoa vaaleista, äänestyspaikoista, partioehdokkaista ja mm. vaalikoneen löydät seuraavista osotteista:
http://partioehdokkaat.fi/
http://www.seurakuntavaalit.fi/

Kommentointi on suljettu.